Beequip home
Bereken je lease
Blog

Vergroening

Landbouwmachines

13 Januari 2021

Subsidie groen-economisch herstel voor landbouwondernemers

Subsidie groen economisch herstel

Als landbouwondernemer maak je veel kosten. Het is daarom verstandig om de mogelijkheden voor subsidies goed in de gaten te houden. Wil je namelijk een duurzame nieuwe machine of installatie aanschaffen voor je onderneming, dan kom je wellicht in aanmerking om 60 tot 70 procent van het investeringsbedrag gesubsidieerd te krijgen. De subsidie groen-economisch herstel is beschikbaar van 21 december 2021 tot 14 februari 2022.

Wat is de subsidie groen-economisch herstel?

Het Economisch Herstel Fonds (EHF) is een Europees steunfonds voor landbouwers om de landbouwsector te ondersteunen na de corona-uitbraak. Vanuit dit fonds ontvangt Nederland een budget van 52,4 miljoen euro, waarmee uitsluitend herstelmaatregelen gesubsidieerd worden die passen binnen de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De subsidie groen-economisch herstel wordt gesubsidieerd vanuit dit fonds.

Kom ik in aanmerking voor subsidie groen-economisch herstel?

Wanneer je je bedrijf wil verduurzamen en je werk voor het grootste deel uit landbouwactiviteiten bestaat, kun je subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen.

Er zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden, namelijk:

 • De investering moet een nieuwe machine of installatie zijn die je in je eigen bedrijf gaat gebruiken;
 • Dit mag geen vervanging zijn voor oudere machines of installaties die bijvoorbeeld versleten zijn;
 • Tweedehands materieel komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Je kunt de subsidie aanvragen als je bedrijf valt onder één van deze branches:

 • gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven;
 • wijnbouw;
 • overige permanente teelten;
 • gespecialiseerde zuivelbedrijven;
 • overige graasdieren;
 • varkenshouderij of pluimveehouderij;
 • bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt.

Wil je weten in welke branche jouw bedrijf valt? Neem dan contact op met de KvK.

Welke machines of installaties vallen onder de subsidie?

Voordat je weet of je de subsidie kunt krijgen voor de machine of installatie die je op het oog hebt, moet je controleren of deze in een van de 5 categorieën valt die zijn opgesteld door het RVO. De 5 categorieën die in aanmerking komen zie je hieronder:

 • precisielandbouw en Smart Farming;
 • digitalisering;
 • water (waaronder droogte en verzilting);
 • duurzame bedrijfsvoering;
 • natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor een specifiekere lijst met machines en installaties kun je de investeringslijst van het RVO bekijken.

Jonge ondernemers krijgen meer subsidie

Ben je een landbouwondernemer onder de 41 jaar dan krijg je 70% van de investeringsprijs gesubsidieerd in plaats van 60%. Wanneer je hier gebruik van wil maken moet je echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

 • Je moet de subsidie aanvragen op je persoonlijke relatienummer;
 • Je hebt een officiële landbouwkundige (of gelijkwaardige) opleiding afgerond. Of hebt minimaal 3 jaar werkervaring als landbouwer;
 • Je bent voor het eerst eigenaar of het hoofd van een landbouwbedrijf;
 • Je hebt voor een lange tijd blokkerende zeggenschap over een landbouwbedrijf waarbij je beslissingen mag nemen over het bestuur en de geldzaken.

Voor de uitzonderingen en verdere toelichting neem een kijkje op de webpagina van de RVO.

Hoe werkt het aanvragen van de subsidie groen-economisch herstel?

Voor een duidelijk overzicht van de stappen die doorlopen worden tijdens de subsidieaanvraag, zie hier het stappenplan.

Goed om te weten: voor de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

 • KvK-nummer van het landbouwbedrijf;
 • offerte voor de investering(en);
 • eventuele bewijsstukken voor de investeringen (bijv. vergunningen), deze staan vermeld in de investeringslijsten.

Wanneer je alles goed hebt voorbereid, kun je hier de subsidie direct aanvragen. Let op dat je eerst de subsidie aanvraagt, voordat je een investeringsverplichting aangaat bij de leverancier.

Wanneer weet ik of de subsidie wordt toegekend?

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 20 december 09:00 tot 14 februari 17:00. Daarna kun je geen aanpassingen meer doen in de aanvraag.

Het kan zo zijn dat het budget voor de subsidies uiteindelijk niet toereikend blijkt om alle ondernemers te voorzien. Dan wordt bepaald welke ondernemers de subsidie ontvangen op basis van de duurzaamheidsscore van de investering. Hoe duurzamer de machine of installatie is die jij wil aanschaffen, hoe meer voorrang je krijgt.

RVO geeft aan dat ze 22 weken na het einde van de aanvraagperiode nodig hebben om een beslissing op de aanvraag te nemen. Dat is uiterlijk medio juli 2022.

Wil je je nieuwe landbouwmachine leasen?

Je kunt ook een financial lease afsluiten voor de nieuwe machine waar je subsidie voor krijgt. Zo kun je de kosten spreiden. Een landbouwmachine leasen is bij Beequip simpel, flexibel en snel geregeld. Ook als je een starter bent of wat minder goede jaren achter de rug hebt. Door onze 'equipment-first' aanpak is er namelijk veel meer mogelijk. Bereken vrijblijvend je leaseprijs in de leasecalculator of neem contact via 010 340 08 44. We helpen je graag.

Job Maliepaard

Sales Officer

Deel dit artikel
Lees verder
Bekijk alles

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over nieuws, producten en activiteiten rondom Beequip.

We vinden jouw privacy belangrijk. Lees onze privacyverklaring