Beequip home
Bereken je lease
Veelgestelde vragen

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is ontzettend belangrijk voor ondernemers om te overleven. Maar het is vaak nog onduidelijk wat het precies betekent. We leggen je alles uit wat je over werkkapitaal moet weten. Van hoe je werkkapitaal berekent tot op welke manier je eenvoudig werkkapitaal kunt vrijmaken.

werkkapitaal

Betekenis werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Zoals bijvoorbeeld het uitkeren van salarissen, aanvullen van de voorraad, en het betalen van leveranciers. 

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Voldoende werkkapitaal is van groot belang voor een onderneming. Werkkapitaal is namelijk nodig om het bedrijf draaiende te houden. Zonder voldoende liquiditeit is het niet mogelijk de dagelijkse uitgaven te voldoen. Dit kan voor grote problemen zorgen, zelfs als het bedrijf er op papier goed voor staat. Vooral voor startende ondernemingen is het van belang om goed op te letten een positieve activa te hebben.

Het gaat hierbij vooral om het voldoen van de korte termijn verplichtingen. Het is eigenlijk zoals de naam al zegt: het kapitaal wat overblijft om mee te werken. En zegt iets over de betalingscapaciteit van een onderneming.

Maar het is ook belangrijk om niet over te veel werkkapitaal te beschikken. Je kunt het werkkapitaal van je onderneming namelijk zien als de olie in je machine. Wanneer je onvoldoende olie in je machine stopt, loopt je machine vast. Maar bij te veel olie loopt de machine over en verspil je alleen maar.

Wat is bruto werkkapitaal?

Het bruto werkkapitaal is de vlottende activa van een onderneming. Dit zijn de bezittingen van een onderneming die gedurende één productieproces kunnen worden gebruikt. Het bruto werkkapitaal is dus iets anders dan de vaste activa. Onder de vaste activa vallen bijvoorbeeld het bedrijfspand of de machines die een bedrijf in bezit heeft.

Het is echter wel mogelijk om van machines vlottende activa te maken, door deze te laten herfinancieren met een sale & lease back constructie. Zo kun je als onderneming werkkapitaal vrijmaken, dat je eigenlijk in bezit hebt maar 'vast' zit in je machines.

Wat is netto werkkapitaal?

Netto werkkapitaal is hetzelfde als werkkapitaal. Het is namelijk het bedrag dat je daadwerkelijk overhoudt als onderneming om mee te werken. Het is het bruto werkkapitaal minus de kort lopende schulden die de onderneming nog moet voldoen. Het is voor een onderneming erg belangrijk om over voldoende netto werkkapitaal te beschikken om te kunnen overleven.

In economische termen is het netto werkkapitaal de vlottende activa, zoals voorraden, debiteuren, liquide middelen minus het kort vreemd vermogen (vlottende passiva, zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Netto werkkapitaal berekenen

Het werkkapitaal van een onderneming kun je eenvoudig berekenen. Dit doe je door de vlottende activa (het bruto werkkapitaal) te verminderen met de kortlopende schulden. Voor het berekenen van het netto werkkapitaal is er ook een formule.

vlottende activa - kort vreemd vermogen = netto werkkapitaal

Het werkkapitaal van een onderneming is iets anders dan de cashflow, omdat je bij het werkkapitaal niet enkel met cash rekent. Je rekent bijvoorbeeld ook de waarde van de product voorraad mee. Wat dan weer niet als werkkapitaal geldt zijn investeringen als de machines die je bedrijf bezit. Dit is geen werkkapitaal omdat dit niks zegt over de korte-termijn betalingscapaciteit van de onderneming.

+ Facturen (debiteuren)15.000,-
+ Productvoorraad20.000,-
+ Op de bankrekening50.000,-
= Bruto werkkapitaal85.000,-
Te betalen rekeningen (crediteuren)40.000,-
= Netto werkkapitaal45.000,-
wat is werkkapitaal

Werkkapitaal verbeteren met herfinanciering

Merk je dat je vaak over onvoldoende kapitaal beschikt om je dagelijkse verplichtingen te voldoen? Of heb je voldoende werkkapitaal, maar heb je meer nodig om verder te groeien? Bij Beequip kun je werkkapitaal creëren door middel van het herfinancieren van je machines met sale & lease back.

Het werkt zo: de leasemaatschappij bepaalt de dagwaarde van je machines en koopt deze van je over. Jij maakt op deze manier kapitaal vrij dat eigenlijk ‘vast’ zit in je machines. Elke maand betaal je een vast bedrag totdat de machines weer helemaal van jou zijn. In de tussentijd kun je je machines gewoon blijven gebruiken.

Wanneer een positief netto werkkapitaal en wat betekent dit?

Een positief netto werkkapitaal wordt door kredietbeoordelaars en banken doorgaans verkozen boven een negatief netto werkkapitaal. Dit heeft te maken met het feit dat de kans op voldoende liquiditeit groter is bij een positief netto werkkapitaal dan een negatief netto werkkapitaal.

In het geval van een positief netto werkkapitaal is de som van de vlottende activa groter dan de som van de vlottende passiva. Dit betekent dat een deel van het langlopend vermogen (som van eigen vermogen, voorzieningen en langlopend vreemd vermogen) wordt ingezet voor de financiering van de vlottende activa.

Wanneer een negatief netto werkkapitaal en wat betekent dit?

Als de som van de vlottende passiva groter is dan de som van de vlottende activa, beschikt je onderneming over een negatief netto werkkapitaal. Dit betekent dat een deel van het kortlopend vermogen (vlottende passiva) wordt ingezet voor de financiering van de vaste activa. Je zal dan na ongeveer een jaar te maken krijgen met een liquiditeitstekort. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer voldoende voorraad inkopen, en je betaalt je crediteuren te laat.

Goed om te weten is dat een negatief netto werkkapitaal voor gezonde ondernemingen ook een kracht zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn supermarkten, die hun crediteuren betalen wanneer de betreffende voorraad al verkocht is.

Niet gevonden wat je zocht?

Ons team van experts beantwoorden graag persoonlijk jouw vragen. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8:30 – 18:00 uur.