Beequip home
Bereken je lease
Blog

Vergroening

Ondernemen

15 Oktober 2021

Wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor mij als ondernemer?

Klimaatakkoord

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs opgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit akkoord is in 2020 ingegaan en heeft gevolgen voor jou als MKB ondernemer. Zo moeten in 2030 alle broeikasgassen met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990, en moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Lees hieronder wat het akkoord precies inhoudt en welke afspraken en doelen er in Nederland zijn.

Wat is het klimaatakkoord van Parijs?

Het klimaatakkoord van Parijs is een VN klimaatakkoord dat onderdeel is van het klimaatverdrag. Het akkoord is opgesteld om de opwarming van de aarde terug te dringen. In het akkoord is vastgesteld dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Waarbij het streven is om de stijging tot 1,5 graden Celsius te beperken.

Klimaatakkoord Parijs: landen?

Het Parijs klimaatakkoord is een akkoord tussen 195 landen inclusief de Verenigde Staten en China. Er wordt hierbij geen onderscheid meer gemaakt tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Klimaatakkoord Parijs: afspraken

Het klimaatakkoord van Parijs is op 12 december 2015 gepresenteerd op de Klimaatconferentie van Parijs. De belangrijkste afspraken die daar zijn gemaakt zijn:

 • alle betrokken partijen zullen hun best doen om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen landen;
 • eens per vijf jaar zullen de doelstellingen geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld op basis van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering op dat moment;
 • urgente maatregelen moeten worden genomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering terug te dringen, zoals het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen. Dit alles zonder dat de voedselproductie in gevaar komt;
 • alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen;
 • armere landen worden gesteund door rijkere landen door middel van het klimaatfonds;
 • het Klimaatakkoord van Parijs is bindend. Alle 195 landen zijn verplicht dit akkoord na te leven. Maar de doelstellingen of plannen van landen, en de bedragen voor het klimaatfonds zijn niet bindend.

Klimaatakkoord Parijs: Nederland

Nederland is een van de 195 landen die betrokken is bij het Klimaatakkoord van Parijs. De doelstellingen die Nederland gemaakt heeft zijn:

 • in 2030 moeten broeikasgassen met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990;
 • in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er een aantal maatregelen genomen, waaronder:

 • de belasting op energierekeningen van huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat met 100 euro omlaag in 2020. In de jaren daarop wordt de stijging van de energiebelasting beperkt;
 • de industrie draagt t/m 2030 meer bij aan de Opslag Duurzame Energie (ODE) dan ze aan subsidies ontvangen van de SDE+. En daarbij komt een Co2-heffing voor de industrie;
 • elektrisch rijden wordt gestimuleerd door laadpalen en subsidies voor elektrische auto's. Klik hier voor meer informatie over de MIA/Vamil regeling.

Per sector zijn er verschillende doelen gesteld:

 • elektriciteit: in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
 • industrie: in 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit.
 • mobiliteit: zorgeloze mobiliteit, betaalbaar en gezond, voor alles en iedereen in 2050.
 • gebouwde omgeving: in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn.
 • landbouw en landgebruik: in 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn.

Voor een uitgebreidere toelichting van de afspraken en doelen zie hier: klimaatakkkoord. Voor de afspraken in woord en beeld, zie de infographics hieronder.

Klimaatakkoord elektriciteit

Klimaatakkoord Parijs: elektriciteit

Klimaatakkoord Parijs: industrie

Klimaatakkoord Parijs: industrie

Klimaatakkoord parijs mobiliteit

Klimaatakkoord Parijs: mobiliteit

Klimaatakkoord Parijs: gebouwde omgeving

Klimaatakkoord Parijs: gebouwde omgeving

Klimaatakkoord Parijs: landbouw en landgebruik

Klimaatakkoord Parijs: landbouw en landgebruik

Interesse in het leasen van elektrisch materieel?

Elektrisch leasen is de toekomst. Bij Beequip kun je al een elektrische bestelbus leasen, een elektrische heftruck leasen, een elektrische stapelaar leasen maar ook ander elektrisch materieel. Neem contact op via 010 340 08 44 of sales@beequip.nl en dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Job Maliepaard

Sales Officer

Deel dit artikel
Lees verder
Bekijk alles

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over nieuws, producten en activiteiten rondom Beequip.

We vinden jouw privacy belangrijk. Lees onze privacyverklaring