Beequip home
Bereken je lease
Blog

Landbouwmachines

25 Mei 2023

4 verschillende landbouwmethoden uitgelegd: overeenkomsten en verschillen

landbouwmethode

Er speelt een hoop in de landbouwsector. Sommigen hebben er dagelijks mee te maken en anderen willen er misschien meer over weten. In deze blog bespreken we de verschillen en overeenkomsten tussen extensieve landbouw, intensieve landbouw, kringlooplandbouw en regeneratieve landbouwmethoden.

Wat is het verschil tussen intensieve landbouw en extensieve landbouw?

Intensieve landbouw en extensieve landbouw zijn twee verschillende benaderingen van landbouwpraktijken. Er zijn een aantal belangrijke verschillen.

1. Landgebruik en schaal

Bij intensieve landbouw wordt een kleine hoeveelheid land intensief gebruikt om een grote opbrengst te genereren. Hierbij wordt vaak moderne technologie, kunstmest, pesticiden en irrigatiesystemen ingezet om de productiviteit te verhogen.

Bij extensieve landbouw wordt een groter gebied gebruikt met een lagere dichtheid van gewassen of dieren per hectare. Hiervoor worden vaak natuurlijke hulpbronnen, zoals regenwater en vruchtbare bodems ingezet.

2. Opbrengst

Het doel van intensieve landbouw is het maximaliseren van de opbrengst per hectare. Door intensieve irrigatie, bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen kan de productie aanzienlijk worden verhoogd.

Bij extensieve landbouw ligt de nadruk meer op duurzaamheid en het behoud van natuurlijke hulpbronnen dan op het maximaliseren van de opbrengst. De opbrengsten per hectare zijn over het algemeen lager, maar er is minder afhankelijkheid van externe inputs.

3. Arbeids- en kapitaalvereisten

Intensieve landbouw vereist meestal meer kapitaalinvesteringen in moderne technologie en apparatuur. Het kan ook arbeidsintensief zijn vanwege de behoefte aan regelmatig onderhoud en geavanceerde landbouwmethoden.

Extensieve landbouw vereist over het algemeen minder kapitaalinvesteringen en kan minder arbeidsintensief zijn, vooral in gebieden waar traditionele landbouwmethoden worden toegepast.

4. Milieueffecten

Intensieve landbouwmethoden kunnen leiden tot milieuproblemen, zoals bodemerosie, waterverontreiniging door chemische stoffen en afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan ook negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier.

Extensieve landbouw heeft over het algemeen minder negatieve milieu-impact, omdat het vaak gebruikmaakt van natuurlijke processen en minder afhankelijk is van chemicaliën. Het bevordert vaak het behoud van de biodiversiteit en het behoud van ecologische systemen.

Wat is kringlooplandbouw?

De naam zegt het eigenlijk al; kringlooplandbouw staat voor het hergebruiken van zoveel mogelijk grondstoffen, voedingsstoffen en afvalstromen in de landbouw. Het doel van kringlooplandbouw is om een duurzamer en veerkrachtiger landbouwsysteem te creëren dat minder afhankelijk is van externe middelen en minder negatieve impact heeft op het milieu. Het legt de nadruk op efficiëntie, minimalisering van afval en het sluiten van kringlopen om de duurzaamheid van de landbouw te vergroten.

Bij kringlooplandbouw worden verschillende principes en praktijken toegepast. Hieronder de 4 belangrijkste punten:

1. Circulaire voedselproductie: Het streven is om voedselproductie te optimaliseren door gebruik te maken van lokale en hernieuwbare hulpbronnen. Dit omvat het minimaliseren van afval en het efficiënt omgaan met grondstoffen, water en energie.

2. Nutriëntencyclus: In een kringlooplandbouwsysteem worden voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor, zoveel mogelijk gerecycled. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van organische meststoffen, het telen van gewassen met een hoge voedingsstoffenefficiëntie en het verminderen van verliezen van voedingsstoffen.

3. Gesloten kringlopen: Door het bevorderen van het gebruik van organisch materiaal als meststof, het implementeren van efficiënte irrigatiesystemen, het verminderen van emissies van broeikasgassen en het hergebruiken van reststromen binnen de landbouw.

4. Biodiversiteit en ecologisch evenwicht: Kringlooplandbouw streeft naar het behoud en de bevordering van biodiversiteit op het boerenerf en in de omgeving. Dit omvat het implementeren van agro-ecologische praktijken, zoals het bevorderen van natuurlijke bestuiving, het behoud van natuurlijke habitats en het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Wat is regerenatieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. De methode richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit. Hierbij gaat het om geen of minimale bodembewerking, gebruik van bodembedekkers, gewasrotatie en toepassing van compost in plaats van kunstmest.

Regeneratieve landbouw en kringlooplandbouw: twee benaderingen vergeleken

Terwijl regeneratieve landbouw zich voornamelijk richt op het verbeteren van de bodemkwaliteit en gezondheid, legt kringlooplandbouw de nadruk op het creëren van een circulaire voedselketen.

Diverse regeneratieve productiemethoden, zoals het telen van tussenliggende gewassen, beheer van begrazing en boslandbouw, passen goed binnen een circulair landbouwsysteem. Het verschil ligt in het feit dat kringlooplandbouw ook kijkt naar het optimale gebruik van biomassa en naar het verhogen van de waarde van reststoffen. Daarnaast speelt bij kringlooplandbouw ook de rol van dieren een mee en wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het voedseldieet.

Toenemende aandacht

De aandacht voor praktijken die vallen onder regeneratieve landbouw of kringlooplandbouw onder boeren neemt toe. Een belangrijke reden is dat boeren hun bedrijf willen doorgeven aan de volgende generatie. En op lange termijn moet op de grond landbouwproductie mogelijk zijn.

Daarbij leiden regeneratieve landbouwmethoden vaak tot betere economische resultaten. Op een gezonde bodem kan voedsel van hogere kwaliteit met betere voedingswaarden worden geproduceerd waardoor het mogelijk is om producten af te zetten in een hoger marktsegment.

Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een versterking van de weerbaarheid tegen plagen en ziekten en een verbetering van de waterkwaliteit. En bovendien verlaagt gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen de productiekosten.

Interesse in het leasen van een landbouwmachine?

Een landbouwmachine leasen is bij Beequip simpel, flexibel en snel geregeld. Ook als je een starter bent of wat minder goede jaren achter de rug hebt. Door onze 'equipment-first' aanpak is er namelijk veel meer mogelijk. Bereken vrijblijvend je leaseprijs in de leasecalculator of neem contact via 010 340 08 44. We helpen je graag.

Job Maliepaard

Sales Officer

Deel dit artikel
Lees verder
Bekijk alles

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over nieuws, producten en activiteiten rondom Beequip.

We vinden jouw privacy belangrijk. Lees onze privacyverklaring