Beequip home
Bereken je lease

Algemene voorwaarden MijnBeequip

MijnBeequip is jouw persoonlijke en beveiligde online omgeving van Beequip.

In MijnBeequip kun je:

 • leaseprijs berekeningen maken en vergelijken;
 • lease-aanvragen volgen en beheren;
 • documenten uploaden die nodig zijn voor de leaseaanvraag;
 • leasecontracten digitaal ondertekenen en beheren;
 • automatische incasso regelen;
 • betalingen direct voldoen met iDeal;

Het kan zijn dat niet alle functionaliteiten binnen MijnBeequip beschikbaar zijn. We werken voortdurend aan een optimale online omgeving. Hierdoor kunnen functionaliteiten worden toegevoegd, gewijzigd of beëindigd. Check regelmatig My.Beequip.nl voor informatie over updates en functionaliteiten.

Toegang tot MijnBeequip

 • MijnBeequip is alleen toegankelijk als Beequip daarvoor een account heeft aangemaakt voor jou.
 • Een account kan aangemaakt worden voor:
 • jezelf als je zelfstandig ondernemer bent (eenmanszaak);
 • namens een BV of NV;
 • als vennoot van een VOF of CV, of als maat van een maatschap.

Let op: MijnBeequip is alleen bestemd voor zakelijke gebruik door personen van 18 jaar en ouder. MijnBeequip mag je niet gebruiken voor doeleinden anders dan in het kader van de onderneming en is dus niet bedoeld voor consumenten. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, vragen we je MijnBeequip niet te gebruiken en geen verdere informatie aan ons te geven of te vragen.

 • Als je MijnBeequip gebruikt, moet je dit veilig doen. Dat doe je door je te houden aan de Veiligheidsregels.
 • Beequip heeft het recht om MijnBeequip en de website my.beequip.nl (tijdelijk) stop te zetten, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen.

Aansprakelijkheid

Beequip zal voortdurend veiligheidsvoorzieningen treffen om de beveiliging van MijnBeequip te waarborgen. Beequip zal op voortvarende wijze, volgens in de branche algemeen aanvaarde normen, trachten de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen in het computersysteem, in elektronische documenten of bestanden van de MijnBeequip-gebruiker kunnen aanbrengen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

 • Beequip is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van het gebruik van MijnBeequip, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Beequip.
 • Beequip is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen die niet aan Beequip toerekenbaar zijn, bijvoorbeeld:
 1. a) storingen, onderbrekingen, computervirussen en/of haperingen in het elektronische besturingssysteem of de computers van gebruikers als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Beequip die de werking van MijnBeequip beperken of vertragen;
 2. b) vertragingen of blokkades binnen de online omgeving van Beequip als gevolg van gebreken in of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;
 3. c) door derden veroorzaakte schade als gevolg van onrechtmatige verstoringen buiten de macht van Beequip

Je account blokkeren of beëindigen

 • Je kunt je account bij MijnBeequip op elk moment (tijdelijk) laten blokkeren of beëindigen.

Beequip heeft altijd het recht om de toegang tot jouw MijnBeequip account tijdelijk of permanent te blokkeren als Beequip van mening is dat je MijnBeequip gebruikt in strijd met de Veiligheidsregels, de Voorwaarden MijnBeequip of andere regels voor het gebruik van MijnBeequip.

Communicatie met Beequip

Als je via de website van Beequip jouw kvk, e-mailadres of telefoonnummer aan ons doorgeeft, stem je ermee in dat wij contact met je opnemen. Contact opnemen met Beequip kan per e-mail: info@beequip.nl of telefoon: 010-3400844. Op de website www.beequip.com vind je onze overige contactgegevens.

Over deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2022
 • Op alle leaseaanvragen en leaseovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden Financial of Operational Lease van Beequip van toepassing.
 • Op MijnBeequip is ook de ‘Privacyverklaring’ van toepassing.
 • Beequip heeft het recht om de Voorwaarden MijnBeequip te wijzigen. Op my.beequip.nl informeren we je over eventuele wijzigingen.

Veiligheidsregels

1. Zorg voor een goede beveiliging van je apparatuur

 • Wanneer je inlogt, ontvang je van ons een inloglink via e-mail. We raden je af om via jouw internetbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome) de gebruikersnaam en wachtwoord van jouw emailaccount op je computer op te slaan en hiermee automatisch in te loggen. Ondanks dat het handig is, want je hoeft je wachtwoord dan niet zelf te onthouden, is het onveilig. Je kunt die functie uitschakelen in de browserinstellingen. Daarnaast raden wij je aan 2-factor-authetication in te stellen voor jouw e-mailaccount.
 • Zorg ervoor dat de software van het besturingssysteem van je computer, laptop, tablet en mobiele telefoon altijd up-to-date is.
 • De apparatuur die je gebruikt voor al jouw online zaken moet beveiligd zijn met antivirussoftware en een firewall.
 • Installeer geen illegale software.
 • Beveilig de toegang tot jouw computer, laptop, tablet en mobiele telefoon met een toegangscode.
 • Zorg ervoor dat niemand anders jouw MijnBeequip omgeving kan gebruiken. Log altijd uit als je klaar bent.

2. Meld incidenten direct aan Beequip en volg de aanwijzingen op

Bel ons direct op 010-3400844 als je vermoedt dat de veiligheid van jouw MijnBeequip omgeving niet meer zeker is. Doe dat in ieder geval in deze situaties:

 • Je weet of vermoedt dat iemand anders het wachtwoord van jouw e-mail kent of heeft gebruikt.
 • Als je iets vreemds opvalt, bijvoorbeeld een andere manier van inloggen.
 • Als je deals en leases in jouw MijnBeequip ziet staan, die niet horen bij jouw organisatie.
 • Als deals en leases zijn verdwenen uit jouw MijnBeequip, zonder duidelijke oorzaak.
 • Als wij aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet je deze aanwijzingen opvolgen.
 • Je kunt erop rekenen dat bij Beequip privacy en veiligheid prioriteit hebben. Ondanks alle zorg en inzet kunnen situaties ontstaan waarin (tijdelijk) sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging: een kwetsbaarheid. Als je denkt dat je een zwakke plek hebt gevonden in onze website of MijnBeequip, dan werken we graag met je samen om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we je deze informatie met ons te delen. Om misbruik van de mogelijke kwetsbaarheid door anderen te voorkomen, vragen we je om bij een melding de volgende richtlijnen aan te houden:
 • Meld beveiligingskwetsbaarheden (of het vermoeden daarvan) bij Beequip via 010-3400844 of stuur een e-mail naar incidenten@beequip.nl.
 • Geef ons voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe de kwetsbaarheid te reproduceren is, screenshots, etc.), zodat we jouw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen.
 • Deel de kennis over de beveiligingskwetsbaarheid niet met anderen, totdat de zwakke plek is hersteld.
 • Maak geen misbruik van een beveiligingskwetsbaarheid. Als dit toch gebeurt zullen wij aangifte doen.

3. Blijf alert op phishing e-mails!

Cybercriminelen proberen met zogenaamde phishing e-mails je persoonlijke gegevens te stelen, geld over te laten maken of je computer te infecteren met een virus. Deze e-mails lijken afkomstig van Beequip, maar Beequip is niet de afzender van deze e-mails! Verwijder deze e-mails direct!

Hoe herken je phishingmails?

Afzender
Let goed op het e-mailadres van de afzender. De gebruikte naam van de afzender onderaan de mail kan sterk lijken op die van Beequip, maar toch nep zijn. Criminelen gebruiken een vreemd e-mailadres of een afgeleide versie van Beequip. Check daarom de domeinnaam in het e-mailadres. De domeinnaam herken je aan alles wat achter het @-teken staat: voor Beequip is dat …@beequip.nl of …@beequip.com. Een veel voorkomende manier om valse e-mails te verspreiden is het vervangen van letters uit de domeinnaam door cijfers.

Onpersoonlijk
Vervalste e-mails zijn meestal niet persoonlijk aan jou gericht. Let goed op e-mails die beginnen met een algemene aanhef zoals ‘geachte klant’ of ‘geachte heer, mevrouw’. 

Taalfouten
Phishingmails bevatten vaak stijl- en taalfouten. Check het bericht daarom goed op slordig taalgebruik.

Spoed
In phishingmails probeert de oplichter je onder druk te zetten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van urgentie, in de vorm van tekst zoals ‘laatste waarschuwing’ of ‘laatste kans’. De fraudeur zegt dat je account verloopt of dat je een speciale aanbieding misloopt als je niet direct reageert.

Persoonlijke gegevens
In nep e-mails wordt vaak gevraagd naar je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om deze ‘te controleren’ of ‘te actualiseren’. Je moet dan op een link klikken om dit te doen. Wees alert en doe dit niet zomaar. Beequip vraagt nooit via een e-mail naar persoonlijke gegevens; dit kun je wijzigen in MijnBeequip of door ons persoonlijk te spreken via de telefoon. Neem telefonisch contact op met ons op als je een dergelijke e-mail ontvangt. Gebruik hiervoor niet de contactgegevens in de e-mail, maar bel ons op 010-3400844.

Schadelijke link of bijlage
Klik nooit zomaar op links of bijlagen in een e-mail die je niet vertrouwt. Links of bijlagen in valse e-mails kunnen ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd. Of ze leiden je naar een nepwebsite waar je persoonlijke gegevens moet achterhalen. Wil je zien naar welke webpagina een link leidt? Zet je muis op de links in de mail zonder te klikken. Je ziet dan naar welke pagina elke link verwijst. Dit moet altijd een beequip.com of beequip.nl pagina zijn, tenzij we zelf aangeven dat het een link is van een andere partij. Bijvoorbeeld een link van Twikey voor de automatische incasso van de leasetermijnen, of een betaallink van iDEAL om een openstaande factuur direct aan ons te betalen. Dat geven we dan duidelijk aan.